Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna: 22-26 stycznia 2018 r.  ***  
W przypadku porażenia prądem należy w pierwszej kolejności:
Odsunąć poszkodowanego przy użyciu drewnianego lub plastikowego przedmiotu
Wykonać sztuczne oddychanie
Odłączyć źródło prądu
70%

Pytanie 7 z 10