Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna: 22-26 stycznia 2018 r.  ***  
Jeśli w wyniku działania wysokiej temperatury ubranie wtopi się w ranę, należy:
Wyrwać je z rany
Wyciąć je, pozostawiając wtopioną część w ranie
Pozostawić ubranie na poszkodowanym
60%

Pytanie 6 z 10