Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna: 22-26 stycznia 2018 r.  ***  
W jakiej kolejności należy wykonać czynności ratownicze, aby pomóc nieprzytomnemu dziecku, w którego drogach oddechowych znalazło się ciało obce?
Udrożnienie dróg oddechowych, 2 oddechy ratownicze, 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze
2 oddechy ratownicze, 30 uciśnięć klatki piersiowej, udrożnienie dróg oddechowych
Udrożnienie dróg oddechowych, 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze
50%

Pytanie 5 z 10