Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna: 22-26 stycznia 2018 r.  ***  
Czy w przypadku krwotoku z nosa należy unieść głowę do góry?
Tak
Nie
Nie wiem
40%

Pytanie 4 z 10