Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna: 22-26 stycznia 2018 r.  ***  
Czy prawdą jest, że mamy obowiązek udzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu?
Tak
Nie
Nie, jeżeli sytuacja zagraża naszemu życiu lub zdrowiu
20%

Pytanie 2 z 10