Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna: 22-26 stycznia 2018 r.  ***  
16Sierpień
2017
Egzamin maturalny - sesja poprawkowa

Harmnogram egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

część pisemna egzaminu-22 sierpnia 2017 r.godz. 9.00
część ustna egzaminu-23 sierpnia 2017 r.godz. 9.00