Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna: 22-26 stycznia 2018 r.  ***  
28Kwiecień
2017
Pobyt w internacie w dniach trwania egzaminu maturalnego (2017).

Absolwenci Technikum Leśnego w Warcinie mają prawo przyjazdu do internatu w przeddzień zdawania poszczególnych egzaminów i pobytu do dnia w którym zdali swój egzamin. Internat będzie udostępniony w następujących dniach trwania egzaminów pisemnych...