Chwilowo brak informacji...
Biblioteka

Biblioteka szkolna Technikum Leśnego w Warcinie mieści się we wschodniej części pałacu i posiada niesamowity klimat, na który niewątpliwy wpływ mają ponad stuletnie regały. Czynna jest codziennie od godziny 7.00 i jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli oraz ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów.

Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały informujące o nich i udostępnia je.

Nasza biblioteka obejmuje dwie sale: wypożyczalnię i czytelnię. W wypożyczalni znajduje się również Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z czterema komputerami i kserokopiarką do dyspozycji uczniów. Wypożyczalnia udostępnia również gazety codzienne i czasopisma (głównie o tematyce leśnej).

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 14598 woluminów. Duża część zbiorów to lektury szkolne oraz książki o tematyce leśnej. Posiadamy również zbiory multimedialne.

W czytelni znajdują się bardzo ciekawe i cenne albumy i atlasy, stała gazetka z informacjami o naszym patronie, profesorze Stanisławie Sokołowskim oraz część wystawowa, w której odbywają się wystawy tematyczne i inne zajęcia plastyczne i artystyczne. W czytelni mamy również "Kącik fotelowy", w którym możemy spokojnie poczytać i odpocząć.

Serdecznie zapraszamy!