Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna: 22-26 stycznia 2018 r.  ***  

Galeria - Koniec roku szkolnego 2014/2015