Chwilowo brak informacji...
Kalendarz szkolny

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny 2016/2017 trwa od 01 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych   01 września 2016 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych   23 czerwca 2017 r.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w dniu 28 kwietnia 2017r.
Zimowa przerwa świąteczna trwa od  23 – 31 grudnia 2016 r.
Ferie zimowe trwają od  16 – 29 stycznia 2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna trwa od  13 – 18 kwietnia 2017 r.
Ferie letnie trwają od 24 czerwca  –  31 sierpnia 2017 r.
W klasach programowo najwyższych  półrocze  kończy się 22 grudnia 2016 r.
W klasach I – III  półrocze  kończy się 13 stycznia 2017 r.

EGZAMINY

1. Egzamin maturalny w terminie głównym:

od  04 - 24 maja  2017 r. – część pisemna egzaminu maturalnego
od  04 - 26 maja 2017 r. – część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych
od  08 - 20 maja 2017 r. – część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja  styczeń - luty 2017 r.:

12 stycznia 2017 r. – część pisemna
27 - 31 stycznia oraz 10 – 18 lutego 2017 r. – część praktyczna

3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja  czerwiec - lipiec 2017 r.:

20 czerwca 2017 r. – część pisemna
26 czerwca 2017 r. – część praktyczna

WYWIADÓWKI / SPOTKANIA Z RODZICAMI

1. Spotkanie z rodzicami i uczniami klas I  31 sierpnia 2016 r. godz. 14:00
2. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I – IV 12 października 2016 r. godz. 17:00
3. Wywiadówka śródroczna dla klas IV 23 listopada 2016 r. godz. 17:00
4. Wywiadówka śródroczna dla klas I – III  14 grudnia 2016 r. godz. 17:00
5. Wywiadówka śródroczna dla klas programowo najwyższych 11 stycznia 2017 r. godz. 17:00
6. Wywiadówka śródroczna dla klas I – III  01 lutego 2017 r. godz. 17:00
7. Wywiadówka dla rodziców uczniów klas IV 29 marca 2017 r. godz. 17:00
8. Wywiadówka śródroczna  dla klas I – III  24 maja 2017 r. godz. 17:00

PRAKTYKI ZAWODOWE

I. Praktyka zawodowa z użytkowania lasu

1. Klasa III A
19 – 23 września 2016 r.
26 – 30 września 2016 r.
03 – 07 października 2016 r.

2. Klasa III B
10 – 12 października 2016 r.
17 – 21 października 2016 r.
24 – 28 października 2016 r.
02 – 03 listopada 2016 r.

3. Klasa III A (praktyka zagraniczna w Sellhorn)
13 – 17 marca 2017 r.
20 – 24 marca 2017 r.

4. Klasa III B  (praktyka zagraniczna w Sellhorn)
24 – 28 kwietnia 2017 r.
01 – 05 maja 2017 r.

II. Praktyka zawodowa z hodowli lasu

1. Klasa II A
14 – 18 listopada 2016 r.
21 – 25 listopada 2016 r.

2. Klasa II B
28 listopada – 02 grudnia 2016 r.
05 – 09 grudnia 2016 r.

3. Klasa I A
27 – 31 marca 2017 r.
03 – 07 kwietnia 2017 r.

4. Klasa I B
10 – 12 kwietnia 2017 r.
19 – 21 kwietnia 2017 r.
24 – 27 kwietnia 2017 r.

RADY  PEDAGOGICZNE

23 sierpnia 2016 r. – Organizacja roku szkolnego 2016/2017
30 sierpnia 2016 r. – Wyniki egzaminów poprawkowych. Analiza klasyfikacji końcoworocznej rok szkolny 2015/2016.
16 września 2016 r. – Zatwierdzenie dokumentów organizacji roku szkolnego 2016/2017.
07 października 2016 r. – Analiza  wyników egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2015/2016.
20 grudnia 2016 r.– Klasyfikacja śródroczna uczniów klas IV.
13 stycznia 2017 r. – Klasyfikacja śródroczna uczniów klas I – III.
10 lutego 2017 r. – Śródroczna analiza i ocena wykonanych zamierzeń.
25 kwietnia 2017 r. – Klasyfikacja końcoworoczna uczniów klas IV.
20 czerwca 2017 r. – Klasyfikacja i promocja uczniów klas I – III.

DODATKOWE DNI WOLNE

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (święta państwowe i kościelne)
01 listopada 2016 r. – Wszystkich Świętych (wtorek)
11 listopada 2016 r. – Narodowe Święto Niepodległości (piątek)
06 stycznia 2017 r. – Święto Trzech Króli (piątek)
01 maja 2017 r. – Święto Pracy (poniedziałek)
03 maja 2017 r. – Święto Konstytucji (środa)
15 czerwca 2016 r. – Boże Ciało (czwartek)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów:
14 października 2016 r.;
31 października 2016 r.;
02 maja 2017 r. – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
04 maja 2017 r. –  przeprowadzenie pisemnej  części egzaminu maturalnego z języka polskiego;
05 maja 2017 r. –  przeprowadzenie pisemnej części egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy);
08 maja 2017 r. – przeprowadzenie pisemnej części egzaminu maturalnego z języka angielskiego (poziom podstawowy i poziom rozszerzony);
16 czerwca 2017 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas IV:
12 stycznia 2017 r. –  przeprowadzenie części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
27 - 31 stycznia 2017 r. oraz 10 – 18 lutego 2017 r. – przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas II:
20 czerwca 2017 r. –  przeprowadzenie części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.