Chwilowo brak informacji...
Kalendarz szkolny

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny 2017/2018 trwa od 4 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2017 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w dniu 27 kwietnia 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna trwa od  23 – 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe trwają od 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna trwa od  29 marca do 3 kwietnia 2018 r.
Ferie letnie trwają od 24 czerwca31 sierpnia 2018 r.
W klasach I – IV półrocze  kończy się 22 grudnia 2017 r.

EGZAMINY

Egzamin maturalny w terminie głównym
od 4 – 22 maja 2018 r. – część pisemna egzaminu maturalnego
od 7 – 25 maja 2018 r. – część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych
od 9 – 22 maja 2018 r. – część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja  styczeń - luty 2018 r.
11 stycznia 2018 r. – część pisemna
od 22 - 31 stycznia oraz 10 - 16 lutego 2018 r. – część praktyczna

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja  czerwiec - lipiec 2018 r.
19 czerwca 2018 r. – część pisemna
26 czerwca 2018 r. – część praktyczna 

WYWIADÓWKI / SPOTKANIA Z RODZICAMI

Spotkanie z rodzicami i uczniami klas I – 31 sierpnia 2017 r. godz. 14:00
Spotkanie z rodzicami uczniów klas I – IV 11 października 2017 r. godz. 17:00
Wywiadówka śródroczna dla klas I – IV  15 listopada 2017 r. godz. 17:00
Wywiadówka śródroczna dla klas I – IV  10 stycznia 2018 r. godz. 17:00
Wywiadówka dla rodziców uczniów klas IV 14 marca 2018 r. godz. 17:00 (przeniesiona na dzień 21 marca 2018 r. godz. 17.00)
Wywiadówka śródroczna  dla klas I – III  16 maja 2018 r. godz. 17:00

PRAKTYKI ZAWODOWE

I. Praktyka zawodowa z użytkowania lasu

Klasa III A
18 – 22 września 2017 r.
25 – 29 września 2017 r.
02 – 06 października 2017 r.

Klasa III B
09 – 13 października 2017 r.
16 – 20 października 2017 r.
23 – 27 października 2017 r.

Klasa III A (praktyka zagraniczna w Sellhorn)
06 – 10 listopada 2017 r.
13 – 17 listopada 2017 r.

Klasa III B  (praktyka zagraniczna w Sellhorn)
05 – 09 marca 2018 r.
12 – 16 marca 2018 r.

II. Praktyka zawodowa z hodowli lasu

Klasa II A
13 – 17 listopada 2017 r.
20 – 24 listopada 2017 r.

Klasa II B
27 listopada – 01 grudnia 2017 r.
04 – 08 grudnia 2017 r.

Klasa I A
26 – 28 marca 2018 r.
04 – 06 kwietnia 2018 r.
09 – 12 kwietnia 2018 r.

Klasa I B
16 – 20 kwietnia 2018 r.
23 – 27 kwietnia 2018 r.

RADY  PEDAGOGICZNE

30 sierpnia 2017 r. – Organizacja roku szkolnego 2016/2017 – przydziały godzin dydaktycznych i wychowawczych dla nauczycieli.
1 września 2017 r. – Wyniki egzaminów poprawkowych. Analiza klasyfikacji rocznej rok szkolny 2016/2017.
15 września 2017 r. – Zatwierdzenie dokumentów organizacji roku szkolnego 2017/2018.
06 października 2017 r. – Analiza  wyników egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2016/2017.
22 grudnia 2017 r. – Klasyfikacja śródroczna uczniów klas I – IV.
19 stycznia 2018 r. – Śródroczna analiza i ocena wykonanych zamierzeń.
24 kwietnia 2018 r. – Klasyfikacja roczna uczniów klas IV.
19 czerwca 2018 r. – Klasyfikacja i promocja uczniów klas I – III.

DODATKOWE DNI WOLNE

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (święta państwowe i kościelne)
1 listopada 2017 r. – Wszystkich Świętych (środa)

01 maja 2018 r. – Święto Pracy (wtorek)
03 maja 2018 r. – Święto Konstytucji (czwartek)
31 maja 2018 r. – Boże Ciało (czwartek)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów
30 kwietnia 2018 r.

02 maja 2018 r. – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
04 maja 2018 r. – przeprowadzenie pisemnej  części egzaminu maturalnego z języka polskiego
07 maja 2018 r. – przeprowadzenie pisemnej części egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy)
08 maja 2018 r. – przeprowadzenie pisemnej części egzaminu maturalnego z języka angielskiego (poziom podstawowy i poziom rozszerzony)
1 czerwca 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas IV
11 stycznia 2018 r. –  przeprowadzenie części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

od 22 - 31 stycznia oraz 10 - 16 lutego 2018 r.  – przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wg szczegółowego indywidualnego harmonogramu dla zdającego część praktyczną)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas II
19 czerwca 2018 r. –  przeprowadzenie części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.