Spotkanie z rodzicamu uczniów klas IV - 21 marca 2018 r. godz. 17.00  ***  
Rekrutacja

Zakładanie konta w Elektronicznym Systemie Naboru
Materiały do pobrania
Lista kondydatów zakwalifkowanych do przyjęcia do kl. I

Proponujemy absolwentom gimnazjum naukę w 4 – letnim technikum leśnym (dziennym) dla młodzieży.
2 klasy - 60 uczniów.

Do szkoły zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów - nie mniejszą jednak niż ustalony próg punktowy.

 

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Warcina
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00